Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zrównoważone zamówienia publiczneZasady zrównoważonego rozwoju zastosowane w dziedzinie zamówień publicznych stanowią solidną wartość dodaną, ponieważ umożliwiają zmniejszenie wpływu na środowisko i przyczyniają się do osiągnięcia celów etycznych i społecznych.

Doradzamy w sprawie spełnienia wymogów prawnych związanych z kwestiami społecznymi, etycznymi i środowiskowymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez urzędy i podmioty sektora publicznego.

Doradzamy wykonawcom w sprawach dotyczących wykonania klauzul umownych w zakresie ograniczenia wpływu towarów i usług na środowisko w okresie ich użyteczności.

Doradzamy urzędom administracji publicznej przy wdrażaniu systemów zamówień publicznych pod względem ekologii, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Opracowujemy raporty due diligence i procedury compliance pod kątem spełnienia niezbędnych wymogów uczestnictwa w przetargach opartych na kryteriach z zakresu ekologii i ograniczenia wpływu na środowisko.

Przygotowujemy programy zrównoważonych zamówień publicznych i plany odpowiedzialnych zakupów, opracowując wytyczne potrzebne do włączenia kryteriów środowiskowych na poszczególnych etapach procedury przetargowej w celu zapewnienia znaczącego ograniczenia wpływu na środowisko.