Zamówienia Publiczne

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

 • Tarcza 4.0 jako ostatnia część gospodarczego systemu osłonowego w czasie pandemii

  20 maja 2020 roku polski rząd przyjął czwarty i ostatni pakiet rozwiązań antykryzysowych znany pod nazwą „Tarcza 4.0”.
 • Tarcza Antykryzysowa 2.0 a zamówienia publiczne

  17 kwietnia 2020 r. ogłoszono kolejne zmiany do specustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 wprowadzającej rozwiązania tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jakie rozwiązania zaproponowano w obszarze zamówień publicznych?
 • Polska ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 weszła w życie

  31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).
 • Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany związane z zamówieniami publicznymi

  W dniu dzisiejszym Sejm RP pracuje nad rządowym projektem zmian do specustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 wprowadzającym rozwiązania tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jakie rozwiązania są proponowane w obszarze zamówień publicznych?