Zespół amerykańsko-kanadyjski

Towarzyszymy firmom zainteresowanym rozpoczęciem, rozszerzeniem lub konsolidacją działalności w regionie.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zespół amerykańsko-kanadyjski tworzą prawnicy prowadzący praktykę w różnych biurach i w różnych obszarach specjalizacji, posiadający bogate doświadczenie w obrocie międzynarodowym ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą oraz dogłębną znajomość rynków i systemów prawnych Ameryki Północnej. Zespołem kierują obecnie Carla Frangoni (partnerka kierująca biurem w Nowym Jorku), Javier Marzo (Madryt, partner i specjalista w dziedzinie prawa handlowego i M&A) i Ferrán Escayola (Barcelona, specjalista w dziedzinie prawa handlowego i M&A).

Głównym zadaniem Zespołu jest umożliwienie wykorzystania zgromadzonej przez siebie oraz nasze biuro w Nowym Jorku wiedzy na temat branży prawniczej w Ameryce Północnej oraz dobrych relacji z wieloma amerykańskimi i kanadyjskimi firmami prawniczymi, z którymi Zespół regularnie współpracuje.

Zespół amerykańsko-kanadyjski wspiera klientów Garrigues, a także naszych prawników w sprawach, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza w konkretnych obszarach praktyki, bądź ze względu na geograficzną lokalizację sprawy. Ponadto, w ramach Międzynarodowego Programu Szkoleniowego kancelarii, pomaga w organizacji secondmentów i staży prawników kancelarii Garrigues w wiodących amerykańskich i kanadyjskich firmach, jak również wspiera programy szkoleniowe (LL.M.) na prestiżowych uczelniach.

Zespół utrzymuje kontakty z Amerykańską Izbą Handlową w Hiszpanii (AmCham Spain), której Garrigues jest członkiem, Hiszpańsko-Amerykańską Izbą Handlową (Spain-US Chamber of Commerce), jak również z Ambasadami i Biurami Handlowymi USA i Kanady w Hiszpanii. Uczestniczy również w konferencjach, dyskusjach i wydarzeniach, a zdobywana w ten sposób wiedza porównawcza na temat różnych systemów prawnych i wzajemnych inwestycji przyczynia się do podnoszenia poziomu obsługi klienta oraz osiągania wyznaczanych celów.