Zespół amerykański

Towarzyszymy firmom zainteresowanym rozpoczęciem, rozszerzeniem lub konsolidacją działalności w regionie.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zespół amerykański Kancelarii Garrigues tworzą prawnicy prowadzący praktykę w różnych biurach i w różnych dziedzinach specjalizacji, posiadający szerokie doświadczenie w obrocie międzynarodowym ze Stanami Zjednoczonymi i dobrze znający amerykański rynek i system prawny. Zespołem kierują obecnie Carla Frangoni (partnerka kierująca biurem w Nowym Jorku), Javier Marzo (Madryt, partner i specjalista w dziedzinie prawa handlowego i M&A) i Ferrán Escayola (Barcelona, specjalista w dziedzinie prawa handlowego i M&A).

Zespół amerykański wspiera nowojorskie biuro Kancelarii Garrigues w świadczeniu usług doradztwa prawnego i podatkowego hiszpańskim firmom inwestującym w Stanach Zjednoczonych. Służy także wsparciem i poradą amerykańskim przedsiębiorstwom realizującym inwestycje na Półwyspie Iberyjskim.

Zespół amerykański i biuro Kancelarii Garrigues w Nowym Jorku utrzymują bliskie kontakty z licznymi kancelariami amerykańskimi, z którymi firma regularnie współpracuje.