Oviedo

Lokalne zaangażowanie w globalną, interdyscyplinarną wizję prawa handlowego

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Plaza de la Escandalera, 3
33003 Oviedo (Spain)

+34 98 520 86 00

+34 98 520 12 52

[email protected]

Zobacz na mapie

Od 1987 roku dysponujemy w Oviedo około trzydziestoosobowym, wysoko wyspecjalizowanym zespołem, którego członkowie ściśle współpracują ze sobą, podchodząc do spraw w sposób interdyscyplinarny, co znacznie ułatwia ocenę sytuacji i przewidywanie konsekwencji podjętych działań. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom rozwiązania o większej wartości dodanej, najlepszą możliwą obsługę, a także uczestniczyć w największych projektach w naszym obszarze działania.

Biuro w Oviedo udziela fachowych porad prawnych i podatkowych we wszystkich obszarach prawa handlowego. Naszymi klientami są zarówno firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje działające w Asturii i w sąsiednich regionach, reprezentujące różne sektory gospodarki: finanse, przemysł, działalność deweloperską, budownictwo i projektowanie, odnawialne źródła energii, hotelarstwo, branżę rolno-spożywczą, handel, motoryzację, żeglugę, opiekę zdrowotną, itp.

Zgromadzone przez lata doświadczenie zapewnia nam bardzo wysoki stopień specjalizacji w wielu dziedzinach, takich jak problemy firm rodzinnych, arbitraż krajowy i międzynarodowy, umowy międzynarodowe, skomplikowane postępowania sądowe (projekty inżynieryjne, wysokie roszczenia, spory korporacyjne, plany emerytalne, itp.) oraz opodatkowanie międzynarodowe.

Posiadamy niezależne działy wyspecjalizowane w głównych obszarach prawa handlowego. Ponadto globalny zespół Kancelarii Garrigues zapewnia nam niezbędne wsparcie na terenie Hiszpanii oraz w innych krajach, w których działamy.

Nasze usługi

Prawo handlowe, fuzje i przejęcia; prawo podatkowe, prawo pracy; rozwiązywanie sporów: postępowanie sądowe i arbitrażowe; postępowanie karne i audyty wewnętrzne (compliance); prawo administracyjne i konstytucyjne; prawo urbanistyczne; prawo ochrony środowiska, refinansowanie przedsiębiorstw i prawo upadłościowe.

Zobacz nasze usługi