Londyn

Okno na Półwysep Iberyjski i Amerykę Łacińską w samym sercu ‘City’

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

100 Cheapside
London EC2V 6DT

+44 (0) 20 7796 1940

+44 (0) 20 7710 9410

[email protected]

Zobacz na mapie

Nasze biuro w Londynie rozpoczęło działalność w 2007 roku. Od tego czasu zdobyliśmy duże uznanie na rynku dzięki dużej skuteczności naszych specjalistów oraz obecności na Półwyspie Iberyjskim (Hiszpania i Portugalia) oraz w Ameryce Łacińskiej.

Usytuowane w samym sercu City, londyńskie biuro Kancelarii Garrigues doradza brytyjskim firmom, inwestorom i instytucjom finansowym prowadzącym interesy w Hiszpanii, a także klientom Kancelarii działającym na brytyjskim rynku. Równocześnie biuro to koordynuje kontakty Kancelarii Garrigues z londyńskimi firmami prawnymi, którym w razie konieczności przekazujemy sprawy, służymy poradą w obszarze prawa hiszpańskiego i z którymi tworzymy wielonarodowe zespoły w sprawach wymagających znajomości różnych porządków prawnych.

Nasze usługi

Fuzje i przejęcia; Private equity; Finansowanie; Restrukturyzacja przedsiębiorstw; Arbitraż międzynarodowy.

Zobacz nasze usługi 

Adres siedziby: Eighth floor, 100 Cheapside, London EC2V 6DT    
     
Nr NIP/VAT: GB912076645    
     
Garrigues UK LLP jest spółką partnerską (ang. limited liability partnership) zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem OC330056. Określenia „wspólnik” (partner) używamy w odniesieniu do udziałowca spółki partnerskiej bądź też jej pracownika lub konsultanta o równorzędnym statusie. Zatrudniamy prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu solicitor i innych prawników zarejestrowanych w brytyjskiej samorządowej organizacji prawników o nazwie Solicitors Regulation Authority („SRA”). Jednak sama spółka partnerska nie podlega uregulowaniom SRA.

Z organizacją SRA można się skontaktować pod następującym adresem: Solicitors Regulation Authority, The Cube, 199 Wharfside Street, Birmingham, B1 1RN. Poszczególne standardy i wymogi mające zastosowanie do naszych prawników zarejestrowanych w Solicitors Regulation Authority są określone w Standardach i regulacjach SRA, które są dostępne na stronach: https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/principles oraz https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-solicitors.    
     
Ponieważ spółka partnerska nie podlega regulacjom SRA, nie ma do niej zastosowania system obowiązkowych ubezpieczeń SRA, a jej klienci nie będą mieli dostępu do Funduszu Odszkodowań SRA.

Udzielane przez nas porady mogą podlegać tajemnicy zawodowej prawników w postępowaniu sądowym. Należy jednak pamiętać, że porady udzielane poza kontekstem sądowym mogą nie być objęte prawniczą tajemnicą zawodową we wszystkich okolicznościach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Klientów Korzystających z Profesjonalnych Usług Prawniczych: http://www.legalombudsman.org.uk

Kontakt

Foto del socio

Ignacio Corbera

+44 (0) 20 7796 1940

Londyn

Kontakt