Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Wzrost liczby postępowań arbitrażowych w Europie i Ameryce Łacińskiej

Polska - 

W Europie postępowania arbitrażowe są zjawiskiem dość powszechnym. Zgodnie z przewidywaniami, w roku 2018 liczba wszczynanych postępowań arbitrażowych będzie rosnąć. Dotyczy to zwłaszcza rynku południowoamerykańskiego. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z tej drogi prawnej jest jej pewność prawna, elastyczność oraz szybkość postępowania. Są to podstawowe elementy gwarantujące rozwój międzynarodowych inwestycji w regionie. Standardy arbitrażu obowiązujące w danym kraju są papierkiem lakmusowym wskazującym jego stabilność gospodarczą.

Aby przybliżyć stan arbitrażu w Europie, Ameryce Łacińskiej, a także w Chinach, prawnicy z zespołu arbitrażu międzynarodowego Garrigues opracowali szereg przewodników zawierających krótką i praktyczną analizę sytuacji w tym obszarze w kilku państwach, między innymi w Polsce. Analiza obejmuje przepisy prawne, umowy międzynarodowe, ochronę inwestycji zagranicznych, uznawanie i wykonywanie orzeczeń innych krajów oraz podstawowe organy arbitrażowe.

Wszystkie przewodniki są dostępne w języku hiszpańskim, angielskim, portugalskim oraz mandaryńskim. 

PRZEWODNIKI ARBITRAŻU MIĘDZYNARODOWEGO (CONTENT IN ENGLISH)