Postępowanie Sądowe i Arbitrażowe

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

  • Wzrost liczby postępowań arbitrażowych w Europie i Ameryce Łacińskiej

    W Europie postępowania arbitrażowe są zjawiskiem dość powszechnym. Zgodnie z przewidywaniami, w roku 2018 liczba wszczynanych postępowań arbitrażowych będzie rosnąć. Dotyczy to zwłaszcza rynku południowoamerykańskiego. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z tej drogi prawnej jest jej pewność prawna, elastyczność oraz szybkość postępowania. Są to podstawowe elementy gwarantujące rozwój międzynarodowych inwestycji w regionie. Standardy arbitrażu obowiązujące w danym kraju są papierkiem lakmusowym wskazującym jego stabilność gospodarczą.