Postępowanie Sądowe i Arbitrażowe

02-14-2018
W Europie postępowania arbitrażowe są zjawiskiem dość powszechnym. Zgodnie z przewidywaniami, w roku 2018 liczba wszczynanych postępowań arbitrażowych będzie rosnąć. Dotyczy to zwłaszcza rynku południowoamerykańskiego. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z tej drogi prawnej jest jej pewność prawna, elastyczność oraz szybkość postępowania. Są to podstawowe elementy gwarantujące rozwój międzynarodowych inwestycji w regionie. Standardy arbitrażu obowiązujące w danym kraju są papierkiem lakmusowym wskazującym jego stabilność gospodarczą.