Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

João Lima Cluny dołącza do kancelarii Garrigues Portugal i staje na czele praktyki prawa karnego

Portugalia - 

João Lima Cluny został partnerem kancelarii Garrigues odpowiedzialnym za praktykę prawa karnego i dochodzeń wewnętrznych w Portugalii. João Lima Cluny ma pon, ad piętnastoletnie doświadczenie i zyskał sobie uznanie w dziedzinie prawa karnego gospodarczego. W ostatnich latach uczestniczył w najważniejszych krajowych postępowaniach karnych. Dzięki pozyskaniu go dla naszego portugalskiego zespołu wzmacnia się nasza pozycja kancelarii wiodącej w głównych gałęziach prawa gospodarczego.

João Lima Cluny dołącza do zespołu w Lizbonie z misją promowania i koordynowania praktyki prawa karnego i dochodzeń wewnętrznych w Portugalii. Od początku rozwijał swoją karierę zawodową w tej dziedzinie, zarówno w zakresie prawa sankcji, jak i doradztwa prewencyjnego (zgodność z prawem karnym i zarządzanie dochodzeniami wewnętrznymi). W szczególności wyróżnia się posiadaniem rozległego doświadczenia w dziedzinie zapobiegania korupcji i praniu pieniędzy, a także dogłębną wiedzę na temat sektorów energetycznego, finansowego, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz sportu. Jest arbitrem i mediatorem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu od momentu jego utworzenia w 2015 roku.

W trakcie swojej kariery João Lima Cluny uczestniczył w wielu z najbardziej istotnych i głośnych spraw karnych w Portugalii w ostatnich latach. Doradzał zarówno osobom fizycznym, jak i klientom korporacyjnym, w tym międzynarodowym firmom. Zajmował się również sprawami dotyczącymi poważnych naruszeń administracyjnych zawisłych przed portugalskim Sądem Ochrony Konkurencji, Regulacji i Nadzoru oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zdobył doskonałe wykształcenie z zakresu prawa i prawa karnego. Ukończył studia prawnicze oraz studia magisterskie z zakresu kryminalistycznych nauk prawnych na Uniwersytecie Nova. Posiada również rozległe specjalistyczne przygotowanie z zakresu prawa sportowego, ochrony danych i dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym.

Przystąpienie do kancelarii Garrigues jest dla João Lima Cluny wielkim wyzwaniem. "Kancelaria na rynku międzynarodowym już teraz jest punktem odniesienia w dziedzinie prawa karnego gospodarczego. Chcemy, aby taką wiodącą pozycję i uznanie zdobyła także w Portugalii, co pozwoli nam jeszcze lepiej pomagać naszym klientom w dziedzinie, która jest tak istotna dla firm".

Zdaniem João Miranda de Sousa, partnera Garrigues Portugal, doświadczenie João Limy Cluny "będzie mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju tego obszaru oraz samej kancelarii w ramach naszego strategicznego celu, jakim zdobycie pozycji wiodącej kancelarii we wszystkich obszarach prawa gospodarczego, co wyraźnie wyróżnia nas na rynku".