Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues laureatem nagrody IJGlobal dla najlepszej latynoamerykańskiej firmy w obszarze infrastruktury

Ameryce Łacińskiej - 

Pedro García Morales (center), partner of Garrigues in Santiago office, picks up the award.

Garrigues został laureatem nagrody IJ Global Awards dla najlepszej firmy latynoamerykańskiej. Nagroda ta jest przyznawana dorocznie najlepszym w regionie doradcom w zakresie finansowania inwestycji i infrastruktury. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Nowym Jorku i zgromadziła najważniejsze przedsiębiorstwa z Ameryki Łacińskiej oraz sektor prawniczy z tego regionu.

Szefowie firm i doradcy, zasiadający w Jury IJGlobal, wybrali najbardziej innowacyjne operacje przeprowadzone w minionym roku w Ameryce Łacińskiej i nagrodzili pracę uczestniczących w nich podmiotów, do których należą inwestorzy, banki i firmy prawnicze. Oceniając działalność kancelarii Garrigues na kontynencie latynoamerykańskim, jury wzięło pod uwagę gospodarcze i społeczne znaczenie operacji prowadzonych przez firmę oraz innowacyjność w świadczeniu usług doradczych.

Nagrodzone zostały trzy operacje, przy których usługi doradcze świadczyły zespoły Garrigues odpowiednio w Chile, Kolumbii i Peru. Zostały one nagrodzone w trzech kategoriach: kredyt konsorcjalny na budowę stacji odsalania wody dla kopalni Spence w Chile, wyróżniony w kategorii Latin American Water Deal of the Year, projekt koncesji na budowę autostrady Ruta del Cacao w Kolumbii w kategorii Latin American Roads Deal of the Year oraz kredyt konsorcjalny dla Petroperú na modernizację rafinerii w Peru w kategorii Latin American Downstream Oil & Gas Deal of the Year.

Javier Ybáñez, partner odpowiedzialny za działalność Garrigues w Ameryce Łacińskiej, skomentował, że nagroda ta “jest dowodem zaufania, jakim darzą nas klienci, a także wyrazem uznania dla pracy naszych specjalistów; jest również dowodem na to, że jesteśmy wiodącą kancelarią w Ameryce Łacińskiej, posiadającą tak rozbudowane działy jak wspomniany dział infrastruktury czy dział finansowania inwestycji”.

O dużym zaangażowaniu kancelarii Garrigues w tym sektorze świadczy niedawne wdrożenie nowatorskiego na skalę całego regionu  portalu internetowego, gromadzącego w jednym miejscu informacje o osiemdziesięciu projektach, wyznaczających przyszłe kierunki rozwoju Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru. W wymienionych pięciu krajach Garrigues posiada własne biura, zatrudniające wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa gospodarczego.