Nagrody i wyróżnienia

03-06-2019
Kanclearia Garrigues otrzymała międzynarodową nagrodę za najlepsze działanie strategiczne (Best strategy implementation), jakim jest Innovation Think Tank – wewnętrzne laboratorium idei, tworzone przez ponad stu ekspertów z poszczególnych działów Kancelarii, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Zespół Innovation Think Tank  zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w Kancelarii i wspieraniem nowoczesnego stylu pracy, promującego szeroką współpracę i elastyczność. Nagrodę przyznała prestiżowa organizacja Managing Partners Forum (MPF) z siedzibą w Londynie, zrzeszająca dyrektorów kancelarii prawnych i firm doradczych w Citye. Nagrody przyznawane są co roku w uznaniu dla zdolności do innowacyjnego myślenia w zarządzaniu międzynarodową firmą, a także dla działań mających na celu podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych dla klientów. Premiowane są działania w następujących czterech obszarach: przywództwo i strategia, proces obsługi klienta, sprawność działania i odpowiedzialność społeczna.
02-21-2019
Kancelaria Garrigues została uhonorowana Wyróżnieniem za działania na rzecz równości w miejscu pracy w I Edycji Nagród za Społecznie Odpowiedzialne Działania w obszarze Zatrudnienia.  Konkurs ogłoszony przez Wspólnotę Autonomiczną Madrytu i przeprowadzony przez Radę Gospodarki, Skarbu i Pracy ma na celu wyróżnienie firm i organizacji, które podejmują działania przyczyniające się do poprawy warunków pracy i zwiększenia satysfakcji pracowników.
02-01-2019
W tegorocznej edycji Latin Finance’s Deals of the Year Awards, nagradzającej najlepsze operacje finansowe w Ameryce Łacińskiej, Garrigues zdobył tytuł ‘Firmy Prawniczej Roku w Regionie Andów’. W uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się wczoraj w Nowym Jorku, gdzie wydawnictwo ma swoją siedzibę, wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych oraz czołowych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w regionie. Garrigues został już po raz drugi uhonorowany tym wyróżnieniem.
11-20-2018
Zespół włoski kancelarii  Garrigues zdobył tytuł najlepszego międzynarodowego zespołu włoskiego Italian desk roku (italian desk dell´anno internazionale) przyznawany przez włoskie czasopismo TopLegal. Nagroda została wręczona podczas ceremonii, która odbyła się w Mediolanie. Garrigues został po raz drugi uhonorowany tym wyróżnieniem (poprzednio zdobył je w 2016 roku).
06-15-2018
Kancelaria Garrigues zdobyła tytuł niezależnej firmy prawniczej roku za działalność międzynarodową między Ameryką i Europą (Transatlantic Independent Law Firm of the Year). Nagroda ta jest przyznawana przez międzynarodową grupę informacyjną ALM z siedzibą w USA i Wielkiej Brytanii, wydawcę specjalistycznych pism, takich jak The American Lawyer, Corporate Counsel czy Legal Week.
03-16-2018
Podczas dorocznej ceremonii European Awards Garrigues otrzymał nagrodę „Kancelaria Roku: Iberia” (Law Firm of the Year: Iberia), przyznawaną przez brytyjskie wydawnictwo The Lawyer. Dwa lata temu kancelaria była już laureatem tej nagrody, do której pretendują czołowe kancelarie prawne z Hiszpanii i Portugalii. W tegorocznej edycji Garrigues był również finalistą w dwóch innych kategoriach: ‘Globalna Inicjatywa Strategiczna’ oraz ‘Europejska Firma Prawnicza Roku’, w której był jedyną hiszpańską kancelarią nominowaną do tej nagrody.