Ukraina

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

  • Ukraina: preferencje podatkowe dla firm udzielających pomocy humanitarnej w związku z kryzysem uchodźczym

    12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa, oprócz uregulowania szeregu kwestii związanych z pobytem uchodźców w Polsce, pozwala na korzystne traktowanie wydatków na pomoc humanitarną przez firmy. Równocześnie, istniejące przed wejściem w życie specustawy odliczenia podatkowe nie zostały zlikwidowane i są nadal dostępne dla podatników. Kwestią otwartą pozostaje możliwość skorzystania w odniesieniu do tych samych wydatków z obu preferencji podatkowych jednocześnie.