Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Francisco Javier Oñate z ISDE laureatem nagrody Premio Jóvenes Juristas 2023 [Nagroda dla Młodych Prawników 2023] przyznawanej przez Centro de Estudios Garrigues

España - 

Fernando Vives, prezes zarządu Garrigues, był jednym z członków jury, które przyznało nagrodę wręczoną wczoraj przez Eugenio Ribóna, dziekana Izby Adwokackiej w Madrycie

Pierwszą nagrodę w XXIII edycji Premio Jóvenes Juristas, organizowanej przez Centro de Estudios Garrigues otrzymał Francisco Javier Oñate Díaz, student Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). W konkursie tym, skierowanym do studentów ostatniego roku studiów prawniczych realizowanych na dowolnej uczelni, drugą i trzecią nagrodę otrzymali odpowiednio Patricia González Alonso i Miguel Recio Arcauz

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 21 czerwca w siedzibie Centrum, a przewodniczył jej Eugenio Ribón, dziekan Izby Adwokackiej w Madrycie. W wydarzeniu wzięły również udział ważne osobistości reprezentujące społeczeństwo i branżę prawniczą: Fernando Vives, prezes zarządu Garrigues; Félix Plaza partner kancelarii i prezes Centro de Estudios; Otilia de la Fuente, dyrektor generalny Europa Education Group; Elena de la Fuente, sekretarz generalny Universidad Europea oraz Mercedes de Prada, dyrektor akademicki Centrum.

Eugenio Ribón, zwracając się w swoim wystąpieniu do młodych studentów, przekazał kilka motywujących słów i wskazówek. "Tym z was, którzy podejmują się wykonywania tego szlachetnego i wspaniałego zawodu prawnika, chciałbym powiedzieć, że dla prawidłowego funkcjonowania praworządnego społeczeństwa bezpośredni udział zawodów prawniczych jest niezbędny" - podkreślił dziekan.

Nagroda dla Młodych Prawników przyznawana jest osobie, która uzyskuje najlepszy wynik egzaminu ocenianego przez jury składające się z ekspertów, których rolę w tegorocznej edycji pełnili Eugenio Ribón (przewodniczący), José Ramón Martínez (sekretarz), Manuel Olmedo (Ministerstwo Sprawiedliwości), Alberto de Martín (przedstawiciel konsensusu), Eduardo Mª Valpuesta (Uniwersytet Nawarry) i Pablo Olábarri (Centro de Estudios). Egzamin polega na opracowaniu i obronie opinii na temat teoretycznych i praktycznych aspektów konkretnego przypadku z zakresu prawa handlowego.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 euro oraz pełne stypendium na studia magisterskie na kierunku prawa w Centro de Estudios Garrigues. Pozostali dwaj laureaci otrzymują stypendia pokrywające odpowiednio 100% i 75% kosztów nauki. Ponadto dziewięciu finalistów otrzymuje stypendia pokrywające 50% kosztów nauki.