Energy

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

  • Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych otwiera nowe możliwości rozwoju

    W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i niektórych innych ustaw. Dotychczasowe zapisy ograniczały możliwości inwestycyjne w elektrownie wiatrowe, gdyż wymagały tego, aby powstawały one średnio w odległości ponad 1 km od zabudowań mieszkalnych. Dodatkowo mieszkańcy gmin nie mieli wpływu na powstające wokół nich inwestycje. Uchwalona w Sejmie nowelizacja ma za zadanie rozwiązać powyższe problemy.
  • Milowy krok dla zielonego ładu w Polsce: ustawa o promocji morskich farm wiatrowych podpisana

    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 21 stycznia 2021 r. podpisał ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („Ustawa Offshore”), która ma nadać rozpędu polskiemu przemysłowi energii odnawialnej oraz stanowić część systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski.