Zespół ds. Indii

Towarzyszymy firmom zainteresowanym rozpoczęciem, rozszerzeniem lub konsolidacją działalności w regionie.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues od wielu lat wspiera swoich klientów na początkowym etapie inwestycji na rynku indyjskim. Dzięki doskonałej znajomości specyfiki tego rynku zapewniamy najtrafniejsze doradztwo dla firm zainteresowanych rozpoczęciem działalności w tym kraju, którym towarzyszymy w ich pierwszych krokach w Indiach, sugerując praktyczne i innowacyjne rozwiązania.

Oprócz praktycznego doświadczenia na indyjskim rynku, jesteśmy zaangażowani w szerzenie wiedzy na temat jego charakterystycznych cech i zwyczajów – uczestniczymy regularnie w seminariach i prezentacjach poświęconych tym zagadnieniom, we współpracy z indyjskimi organizacjami pracodawców, środowiskiem akademickim i instytucjami kulturalnymi. Bierzemy również udział w licznych misjach gospodarczych hiszpańskich przedsiębiorców z Indii.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie w realizację powyższych zadań umożliwiły nam utworzenie wyspecjalizowanego zespołu doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na indyjskim rynku. Członkowie tego zespołu prowadzą praktykę w biurach Kancelarii, w związku z czym są dostępni praktycznie na terenie całego kraju.

Pomimo iż indyjskie ustawodawstwo nie zezwala obecnie zagranicznym firmom na otwieranie biur w Indiach i świadczenie usług doradczych w zakresie prawa indyjskiego, zespół ds. Indii Kancelarii Garrigues utrzymuje bliskie kontakty z najbardziej renomowanymi firmami prawniczymi w tym kraju, starannie dobranymi według obszaru specjalizacji, co pozwala nam zagwarantować naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie.