Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Uznanie dla Kancelarii Garrigues za jej wkład w działania na rzecz równości w miejscu pracy

Hiszpania - 

Kancelaria otrzymała “Wyróżnienie za działania na rzecz równości w miejscu pracy” w I Edycji Nagród za Społecznie Odpowiedzialne Działania w obszarze Zatrudnienia

Kancelaria Garrigues została uhonorowana Wyróżnieniem za działania na rzecz równości w miejscu pracy w I Edycji Nagród za Społecznie Odpowiedzialne Działania w obszarze Zatrudnienia.  Konkurs ogłoszony przez Wspólnotę Autonomiczną Madrytu i przeprowadzony przez Radę Gospodarki, Skarbu i Pracy ma na celu wyróżnienie firm i organizacji, które podejmują działania przyczyniające się do poprawy warunków pracy i zwiększenia satysfakcji pracowników.

Podczas ceremonii wręczania nagród zorganizowanej w salach Królewskiego Urzędu Pocztowego, prezydent Wspólnoty Madrytu, Ángel Garrido, podkreślił, że społecznie odpowiedzialne działania przekładają się również na “poprawę wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także przyczyniają się do zwiększenia spójności społecznej poprzez wsparcie dla rodziny i umożliwienie dostępu do zatrudnienia osobom zmagającym się z największymi barierami”.

Lourdes Ramos, dyrektor działu HR w Kancelarii Garrigues, odbierając nagrodę w imieniu firmy powiedziała, że “wyróżnienie stanowi istotny wyraz uznania dla firmy za prowadzone przez nią w ciągu ostatnich lat działania na rzecz faktycznego i rzeczywistego równouprawnienia”.

Jest to już kolejna nagroda w tej dziedzinie – wcześniej Kancelaria otrzymała  Odznakę za działania na rzecz równości w miejscu pracy przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia, Usług Publicznych i Równouprawnienia.  W 2008 roku Kancelaria Garrigues jako pierwsza firma w swoim sektorze wdrożyła Plan Działania na rzecz Równości, a w 2017 roku uruchomiła kolejny program z tej dziedziny.  Wśród działań podejmowanych ostatnio przez Kancelarię Garrigues na odnotowanie zasługuje Program Mentoringu, mający na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju zawodowym w firmie poprzez udostępnienie im odpowiednich narzędzi i metod, a także Plan Garrigues Optimum, oferujący możliwość zmniejszenia obciążenia zawodowego w ciągu dwóch lat po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego, bez wpływu na rozwój kariery zawodowej i bez obniżenia wysokości wynagrodzenia.

W ramach I Edycji Nagród za Społecznie Odpowiedzialne Działania w obszarze Zatrudnienia uhonorowane zostały również następujące firmy:  Philips (Nagroda w kategorii Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników), CEIM (Nagroda w kategorii Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników), Ilunion (Wyróżnienie w kategorii Różnorodność Personelu), Justesa Imagen (Wyróżnienie w kategorii Równowaga w Przedsiębiorstwie), Mutua Madrileña (Wyróżnienie w kategorii Przeciwdziałanie Przemocy Związanej z Płcią), Sincro Asesores de Empresas (Wyróżnienie w kategorii Promowanie Społecznej Odpowiedzialności) oraz Grupo Español de Cáncer de Mama (Wyróżnienie w kategorii Poprawa Warunków Pracy).