Spółki Handlowe

02-06-2018
Obecnie procedowana ustawa o jawności życia publicznego niesie ze sobą dużo zmian istotnych dla wielu przedsiębiorstw. Na podstawie projektu, który aktualnie jest procedowany, można wyodrębnić trzy główne obszary mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, zarówno z sektora finansów publicznych, jak i firm prywatnych.