Garrigues

03-14-2020
Zważywszy na międzynarodową sytuację kryzysową spowodowaną przez koronawirus COVID-19, środki podejmowane przez rządy poszczególnych krajów i regionów oraz nasze poczucie obowiązku przyczyniania się do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, zaistniała konieczność zmiany naszych standardów pracy.