Europa

03-06-2019
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ostatnio dwa wyroki, mające istotne znaczenie dla interpretacji Dyrektywy o opodatkowaniu spółek dominujących i spółek zależnych (Dyrektywa o spółkach dominujących i zależnych) oraz Dyrektywy w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych (Dyrektywa w/s odsetek i należności). Konkretnie chodzi o dwa wyroki wydane 26 lutego bieżącego roku – pierwszy w połączonych sprawach C-116/16 i C-117/16, a drugi w połączonych sprawach C-115/16, C-118/16, C-119/16 i C- 299/16. 
01-17-2019
Dnia 11 stycznia 2019 roku Dział Unieważnień Urzędu EUIPO unieważnił z powodu braku użycia znak towarowy zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem 62.638 BIG MAC, zgłoszony w roku 1996, należący do słynnej sieci restauracji szybkiej obsługi McDonald’s. Pomimo, że od 1998 roku znak był zarejestrowany, w roku 2017 irlandzka restauracja szybkiej obsługi Supermac’s złożyła do EUIPO wniosek o wygaszenie z powodu braku użycia znaku towarowego BIG MAC, powołując się na artykuł 58.1 Rozporządzenia w sprawie Znaku Towarowego Unii Europejskiej.
12-01-2017
Kancelaria Garrigues po raz trzeci zdobyła tytuł europejskiej firmy prawniczej roku (European Law Firm of the Year) przyznawany przez międzynarodowy tygodnik prawniczy Legal Week. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznanych wiodącym firmom, zespołom oraz profesjonalistom obecnym na europejskim rynku prawniczym, za osiągnięcia dokonane w 2017 roku.