CPK

03-01-2022
Polska zamierza zrealizować największy w UE projekt infrastrukturalny, łączący Europę z Azją, dzięki któremu kraj stanie się węzłem komunikacyjnym zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Inwestycja, której wartość szacuje się na ponad 30 miliardów euro, jest szansą dla przedsiębiorstw hiszpańskich nie tylko z branży budowlanej, ale także z sektorów związanych z kolejnictwem.