Infrastruktura

Wiodący, interdyscyplinarny zespół świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie infrastruktury publicznej i prywatnej, w różnych jurysdykcjach

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues jest wiodącą firmą prawniczą w zakresie infrastruktury publicznej i prywatnej we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, w szczególności w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Mamy duże doświadczenie w obsłudze złożonych transakcji w różnych jurysdykcjach, w których zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszystkich obszarach prawa handlowego, zarówno podmiotom publicznym jak i prywatnym.

Jesteśmy liderem w doradztwie dla organów administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych, w szczególności dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego dla celów finansowania i realizacji projektów infrastrukturalnych.

Również w sektorze prywatnym jesteśmy postrzegani jako wiodąca firma prawnicza obsługująca projekty realizacji i finansowania infrastruktury. Uczestniczymy regularnie w transakcjach dotyczących inwestycji w aktywa infrastrukturalne. Nasza wiodąca pozycja jest wynikiem połączenia wysokiej jakości świadczonych usług i bogatego doświadczenia naszych specjalistów ds. finansowania strukturyzowanego, w tym finansowania bankowego i pozabankowego oraz rynków kapitałowych), fuzji i przejęć (M&A) oraz naszych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych i usług komunalnych.

Projekty, w których uczestniczymy dotyczą rozwoju wszelkiego rodzaju infrastruktury: autostrad i dróg szybkiego ruchu, lotnisk, kolei, metra i tramwajów, parkingów, portów, telekomunikacji, szpitali, infrastruktury wodnej, energetyki, edukacji i sportu, wymiaru sprawiedliwości, infrastruktury socjalnej, logistyki itp.

Kancelaria Garrigues posiada ogromne doświadczenie i umiejętności praktyczne w dziedzinie doradztwa dla różnych podmiotów działających w sektorze infrastruktury (administracja publiczna, prywatni inwestorzy, przedsiębiorstwa budowlane, operatorzy obiektów, fundusze typu private equity itp.), na wszystkich etapach inwestycji budowlanej, od opracowania projektu i wyboru struktury inwestycji po budowę i uruchomienie, w tym we wszystkich sprawach związanych z finansowaniem lub sprzedażą na rynku wtórnym, nawet w sytuacji kryzysu lub niewypłacalności wykonawcy.

Nasze usługi

  • Doradztwo dla zamawiających w zakresie opracowania projektu i kształtowania struktury inwestycji, w tym analiza różnych form współpracy, ich zalet i wad, ryzyka prawnego i finansowego oraz ogólnie, wszelkich okoliczności prawnych, istotnych z punktu widzenia wyboru optymalnej struktury prawnej i finansowej inwestycji.
  • Doradztwo dla zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację projektu do momentu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie dokumentacji przetargowej oraz rozwiązywanie wątpliwości prawnych powstałych w trakcie postępowania aż do momentu udzielenia zamówienia i podpisania umowy z wykonawcą.
  • Kompleksowe doradztwo dla firm uczestniczących w przetargach na projekty infrastrukturalne, wsparcie dla oferentów we wszystkich obszarach prawa (administracyjne, handlowe, prawo umów itp.), zarówno w celu uzyskania wyjaśnień i oceny ryzyka, jak i w zakresie przygotowania, złożenia i w razie konieczności uzupełnienia oferty, a także, w przypadku uzyskania zamówienia, pomoc przy zawarciu umowy z zamawiającym.
  • Doradztwo dla podmiotów publicznych i prywatnych przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno w zakresie czynności podejmowanych po podpisaniu umowy, w tym utworzenia spółki odpowiedzialnej za realizację projektu, jak i w przygotowaniu lub ocenie umowy na prace budowlane (z wynagrodzeniem ryczałtowym, kosztorysowym, itp.) oraz na kolejnych etapach budowy, eksploatacji i utrzymania infrastruktury, stosownie do jej rodzaju.
  • Doradztwo w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych, z wykorzystaniem różnych metod finansowania, w tym project finance, rynku kapitałowego (obligacje projektowe lub inne instrumenty finansowe), oraz doradztwo dla instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych lub podmiotów finansowanych w realizacji wszelkich zadań związanych z finansowaniem tych projektów.
  • Doradztwo dla wykonawców w okresie obowiązywania umowy: interpretacja dokumentacji przetargowej, kwestie dotyczące nakładania kar umownych, przywracanie równowagi ekonomicznej stron, wykonalność prawna ewentualnych zmian umowy, rozwiązanie i rozliczenie umowy itp. Zapewniamy zarówno pomoc prawną dla wykonawców w postępowaniu administracyjnym, jak i usługi zastępstwa procesowego w sprawach sądowoadministracyjnych i cywilnych.
  • Doradztwo w zakresie spieniężenia projektów infrastrukturalnych poprzez ich promocję na rynku wtórnym, sprzedaż spółki koncesjonowanej lub ewentualnie przeniesienie praw do jej majątku, dokapitalizowanie lub poprzez procesy refinansowania, w których wspólnicy spółki realizującej projekt uzyskują zwrot wniesionych wkładów kapitałowych.
  • Doradztwo podczas kryzysu projektu infrastrukturalnego oraz kompleksowa pomoc prawna w procesach restrukturyzacji finansowej z wykorzystaniem odpowiednich środków na etapie postępowania poprzedzającego ogłoszenie upadłości oraz po jej ogłoszeniu, zgodnie z przepisami właściwego prawa krajowego
  • W określonych przypadkach, wsparcie techniczne i ekonomiczno-finansowe ze strony naszych specjalistów z G-advisory, spółki zależnej Kancelarii Garrigues, która specjalizuje się w doradztwie energetycznym i ESG.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi