Ekonomia danych, prywatność i cyberbezpieczeństwo

Liderzy w najszybciej rozwijających się obszarach gospodarki cyfrowej

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues jest liderem w doradztwie prawnym w trzech obszarach o dynamicznym wzroście w czasach gospodarki cyfrowej: przedsiębiorstwa działające w zakresie technologii przetwarzania danych osobowych i nieosobowych, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo.

Oferowane usługi

Ekonomia danych opiera się na rozumieniu danych jako aktywów gospodarczych. Ten sektor działalności gospodarczej wykorzystuje zestaw różnych technologii cyfrowych, które przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnych, takich jak Internet, generują i udostępniają dane jako surowiec oraz łączą ludzi i rzeczy. W tej dziedzinie specjaliści Kancelarii Garrigues od początku rozwoju internetu pełnili funkcję doradców przy takich projektach, jak tworzenie witryn transakcyjnych, rozwój zaawansowanych środowisk cyfrowych i tworzenie złożonych struktur e-commerce.

Obecnie, wraz z pojawieniem się nowych środowisk cyfrowych wykorzystujących technologie rozproszonego rejestru, doradzamy również w zakresie projektów związanych z blockchain w różnych obszarach gospodarki, takich jak sektor finansowy, ubezpieczeniowy, handlu detalicznego i opieki zdrowotnej. Sprawujemy również opiekę prawną nad przedsięwzięciami mającymi na celu maksymalizację wartości danych, w których wykorzystywane są technologie takie jak sztuczna inteligencja czy internet rzeczy. Naszymi klientami są zarówno duże międzynarodowe koncerny technologiczne, jak i najbardziej innowacyjne start-upy, a także cała obecna tkanka gospodarcza, która siłą rzeczy jest zaangażowana w procesy transformacji cyfrowej.

  • Doradztwo dla joint ventures dotyczące maksymalizacji wartości danych.
  • Opracowanie i wdrożenie platform handlu elektronicznego, sklepów internetowych i usług cyfrowych.
  • Analiza prawna dotycząca projektów innowacyjnych w zakresie blockchain, sztucznej inteligencji czy internetu rzeczy.

Ochrona prywatności opiera się na rozumieniu danych jako prawa podstawowego i dotyczy aspektów regulacyjnych ochrony danych. Prawnicy Kancelarii Garrigues cieszą się uznaniem klientów i mają najwyższe notowania w wielu międzynarodowych zestawieniach, jako najwyższej klasy specjaliści w tej dziedzinie.

Przykładem naszej działalności na tym polu jest uczestnictwo -na zaproszenie Komisji Sprawiedliwości hiszpańskiego Kongresu Deputowanych- w procesie przygotowywania hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, czy też aktywność na głównych forach analiz i badań nad regulacjami hiszpańskimi, europejskimi i międzynarodowymi. Globalna grupa Kancelarii Garrigues ds. ochrony prywatności zapewnia skoordynowane usługi we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, a także obsługuje duże projekty obejmujące wiele systemów prawnych.

Katalog usług oferowanych przez Kancelarię uzupełnia doradztwo w postępowaniach przed organami nadzoru oraz w postępowaniach sądowych niezależnie od instancji i rodzaju sądu. Doradzamy wszystkim rodzajom przedsiębiorstw, od grup kapitałowych o złożonej strukturze po pojedyncze spółki.

  • Projekty dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności w systemach prawnych różnych krajów (RODO, hiszpańska ustawa o ochronie danych osobowych i prawach cyfrowych i inne).
  • Konkretne projekty dotyczące zgodności w takich obszarach, jak międzynarodowe udostępnianie danych, ocena wpływu na prywatność i inne,
  • Audyty prawne w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Postępowania administracyjne, postępowania sądowe dotyczące własności danych lub odpowiedzialności wynikającej z ich przetwarzania.

Kancelaria Garrigues zgromadziła bogate doświadczenie w doradzaniu firmom ze wszystkich sektorów, zarówno w zakresie zapobiegania incydentom cybernetycznym jak i natychmiastowego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat przepisów prawnych, które mają zastosowanie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wszystkich mechanizmów, które muszą zostać uruchomione w przypadku wystąpienia cyberataku, zwłaszcza w odniesieniu do powiadomień i komunikatów, które należy przekazać organom nadzoru, zakładom ubezpieczeń i kontrahentom.

Doradzaliśmy przy kilku dużych incydentach cybernetycznych, które miały miejsce w Hiszpanii w ostatnich latach, pomagaliśmy zaatakowanym przedsiębiorstwom w zarządzaniu sytuacją, aby zminimalizować ryzyka i szkody.

Natomiast w Ameryce Łacińskiej posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie strategii prewencyjnych i potrafimy doradzać w przypadku złożonych incydentów cybernetycznych.

  • Doradztwo prewencyjne: organizacja komitetów ds. cyberbezpieczeństwa, doradztwo w zakresie strategii zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Usługi natychmiastowej reakcji na incydenty cybernetyczne - działania, które należy podjąć, analiza konieczności dokonania powiadomień wynikająca z regulacji prawnych i postanowień umownych.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi