Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Treść

Seria wydawnicza„ Colección Garrigues”

Zaangażowanie naszej kancelarii na rzecz odpowiedzialnej praktyki prawniczej, wraz z głęboką troską o kwestie nauczania, szkolenia i badań w poszczególnych dziedzinach prawa, znajduje odzwierciedlenie w serii wydawniczej „Colección Garrigues”, zapoczątkowanej w 1999 roku publikacją pt. El gobierno de las sociedades cotizadas [Zarządzanie spółkami giełdowymi]. Poprzez ten projekt pragniemy aktywnie uczestniczyć w debacie oraz wnieść wkład do refleksji nad instytucjami i pojęciami tradycyjnego prawa, a także przyczynić się do zdefiniowania nowych pojęć prawnych.

W 2019 roku opublikowano dwie nowe pozycje: Uchylenie wyroku arbitrażowego z powodu naruszenia porządku publicznego oraz Ład korporacyjny i compliance.

Seria obejmuje szereg ciekawych pozycji z dziedziny prawa, m.in. La sociedad cotizada [Spółka notowana na giełdzie], El derecho español en el siglo XX [Prawo hiszpańskie w XX w.], La licencia de marca [Licencjonowanie znaków towarowych] i Comentarios a la ley concursal [Komentarz do ustawy o zamówieniach publicznych]. „Colección Garrigues” odzwierciedla wizję prawa reprezentowaną przez naszą kancelarię, sytuującą się między tradycją a reformą.