Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Universum: Garrigues ósmy rok z rzędu najlepszym pracodawcą wśród kancelarii prawnych

Hiszpania - 

Garrigues ósmy rok z rzędu został uznany za najlepszego pracodawcę przez studentów prawa, którzy wzięli udział w ankiecie Most Attractive Employers. Ankieta została przeprowadzona przez międzynarodową firmę Universum, lidera employer brandingu.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, za najlepszego pracodawcę uznano administrację publiczną. Kancelaria Garrigues uplasowała się na drugim miejscu, co oznacza, że ponownie została uznana przez studentów prawa za najlepszego pracodawcę wśród kancelarii prawnych. Decydującymi aspektami były prestiż firmy, przekładający się na dobre referencje dla przyszłej kariery zawodowej, oraz rynkowy sukces firmy.

Zdaniem Laury Elorza, HR manager w Garrigues, wyróżnienie to oznacza, że „po ośmiu latach firma umocniła się na pozycji lidera jako kancelaria wybierana przez studentów, którzy rozumieją znaczenie pracy w znanej firmie, gdzie największym aktywem są pracujący w niej ludzie i której kluczowym elementem strategii jest zawsze rozwój talentów”.

Ankieta, w której wzięło udział ponad 30.900 studentów z 72 hiszpańskich ośrodków uniwersyteckich oraz szkół biznesu, bada preferencje studentów poszczególnych kierunków, szukając odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mają największy wpływ na wybór przyszłego pracodawcy. Oceniane są różne aspekty odnoszące się do kariery zawodowej, do której aspirują młodzi ludzie, atrybuty, jakie biorą pod uwagę kandydaci odpowiadając na oferty pracy oraz sposób postrzegania przez nich firm i organizacji, biorących udział w badaniu.

Wyniki zostały ogłoszone w środę 16 czerwca podczas eventu online.