Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Newsletter Polska - Listopad 2015

NIERUCHOMOŚCI: Wpływ wad lokalu na możliwość wypowiedzenia umowy najmu przed upływem terminu, na jaki została zawarta
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Weszła w życie specustawa przesyłowa
 
PRAWO PODATKOWE: Rewolucyjne zmiany w przepisach o cenach transferowych