Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues ponownie wśród 100 najlepszych firm przyciągających i zatrzymujących talenty

España - 

W rankingu Merco Talento, Garrigues po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych firm w Hiszpanii przyciągających i zatrzymujących talenty. W obecnej, 15 już edycji, kancelaria uplasowała się na 35 pozycji (awans o trzy pozycje w stosunku do poprzedniej edycji). Garrigues utrzymał pozycję lidera w swoim sektorze. 

Ranking został opracowany w oparciu o opinie wyrażone w 39.641 ankietach wypełnionych przez 22.570 pracowników różnych firm, 8.300 obywateli, 1.041 słuchaczy szkół biznesu oraz 173 ekspertów z różnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Osoby te oceniały firmy pod kątem trzech kluczowych aspektów, wpływających na postrzeganie firm jako atrakcyjnych miejsc pracy: standardów pracy, marki pracodawcy oraz reputacji wewnętrznej.

Merco Talento [Merco Talent] to jeden z corocznych raportów publikowanych przez Merco, analizujący różne aspekty reputacji firm związane z zarządzaniem talentami. Należy również wspomnieć, że pod koniec 2020 roku Kancelaria Garrigues ponownie została uznana za jedną z firm o najlepszej reputacji w Hiszpanii (58 miejsce w rankingu Merco Empresas [Merco Firmy]), natomiast kilka miesięcy temu za firmę najlepiej stosującą zasady odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (65 miejsce w rankingu Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo [Merco Odpowiedzialność i Ład Korporacyjny].