Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues pierwszą firmą prawniczą w UE, której przychody przekroczyły 450 milionów euro

Obroty w Hiszpanii wyniosły blisko 400 milionów euro, odnotowując wzrost we wszystkich obszarach praktyki

W 2023 r. globalne przychody kancelarii Garrigues wyniosły 454,27 mln euro, co stanowi wzrost o 2,51% w stosunku do poprzedniego roku. Ten rekordowy wynik finansowy sprawia, że Garrigues, po dziesięciu latach nieprzerwanego wzrostu, jest pierwszą kancelarią prawną w UE, która przekroczyła 450 milionów euro przychodów.

Obroty w Hiszpanii wyniosły 396,7 mln euro, co oznacza wzrost na poziomie 2,72%. Udział biur międzynarodowych w uzyskanych przychodach wyniósł 13%.

W 2023 roku Garrigues zwiększył przychody we wszystkich obszarach praktyki. Największy udział odnotowano w obszarach prawa handlowego, fuzji i przejęć (32%), a następnie prawa podatkowego (30,3%), sporów sądowych i postępowań arbitrażowych (11,8%), prawa pracy (11,3%) oraz prawa administracyjnego i konstytucyjnego (8,2%).

"W roku globalnego kryzysu geopolitycznego oraz niestabilności politycznej i instytucjonalnej w krajach, w których firma prowadzi działalność, Garrigues pozostał wierny swojej filozofii opartej na trwałym i rentownym rozwoju, kontrolując wydatki oraz inwestując w strategiczne obszary, a jednocześnie podejmując działania ukierunkowane na naszą przyszłość, zwłaszcza w obszarze cyfryzacji" - mówi Fernando Vives, prezes zarządu Garrigues.

Rok 2023 był kluczowy dla kancelarii pod względem strategicznych aspektów, takich jak zrównoważony rozwój i cyfryzacja. Kamieniem milowym było uruchomienie Planu Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2025, który uwzględnia kwestie ESG we wszystkich obszarach działalności firmy. Plan zawiera 12 kierunków działań opartych na konkretnych celach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. W 2023 roku nasze działania w obszarze „Środowisko” (E), przejawiały się, między innymi, w tym, że 100% zużycia energii elektrycznej w naszych europejskich biurach pochodziło ze źródeł odnawialnych, a 100% emisji CO₂ w zakresie 1 i 2 zostało skompensowanych. Pod względem społecznym (S), firma nadal czyniła postępy na rzecz równouprawnienia: na 2 187 zatrudnionych pracowników 51% to kobiety; 49% nowo zatrudnionych w tym roku to kobiety; 50% osób awansowanych na stanowisko partnera to również kobiety. Jeśli chodzi o zaangażowanie w obszarze korporacyjnym (G), wewnętrzny system regulacji korporacyjnych kancelarii Garrigues wzbogacił się o nowe polityki, takie jak polityka korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji.

Inwestycje i postęp w cyfrowej transformacji firmy

Kolejne osiągnięcie roku 2023 dotyczy dalszego rozwoju transformacji cyfrowej, w którą firma w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowała 64 mln euro. Kancelaria opracowała własną platformę sztucznej inteligencji generatywnej, Garrigues GAIA, zapewniając wszystkim specjalistom dostęp do różnych wewnętrznie wyszkolonych modeli, które są jednocześnie zintegrowane ze wzbogaconymi modelami komercyjnymi. Ma to na celu dostosowanie ich działania do embeddingu kluczowych informacji i wektoryzacji dokumentów zgromadzonych w systemie DMS, umożliwiając ich wykorzystanie w bieżącej pracy. W opracowanie tej autorskiej platformy zostało zaangażowanych ponad 150 specjalistów firmy, co jest przykładem realizacji prowadzonej przez kancelarię strategii cyfrowej, opartej na multidyscyplinarnej współpracy między prawnikami i specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych, co w rezultacie przyczynia się do rozwoju technologii wspierających tradycyjny biznes.

Nabycie udziałów w EAD Trust i pierwsze produkty

W ubiegłym roku, poza rozwojem i wdrażaniem technologii wspierających podstawową działalność firmy, dział cyfryzacji i technologii informatycznych Garrigues prowadził intensywne prace nad tworzeniem i wdrażaniem produktów i usług związanych z cyfrowym zaufaniem, procesem digitalizacji umów oraz powstającym ekosystemem aktywów cyfrowych. Nabycie w maju ubiegłego roku pakietu kontrolnego firmy EADTrust, wpisanej przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Transformacji Cyfrowej do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania, pozwala firmie prowadzić działalność związaną z tego typu technologiami. Pierwszym produktem ten inwestycji jest GoCertius, aplikacja, która umożliwia „certyfikację” filmów, obrazów i wszelkiego rodzaju plików elektronicznych poprzez dołączenie kwalifikowanego znacznika czasu, stanowiącego maksymalne uwierzytelnienie dokumentu elektronicznego przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.

Należy również wspomnieć, że w 2023 r. przypadła 50. rocznica otwarcia biura Garrigues w Nowym Jorku, co zapoczątkowało międzynarodową ekspansję kancelarii. Obecnie Garrigues jest największą firmą prawniczą w UE, posiadającą 30 biur w 12 krajach na 4 kontynentach.