Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues jedyną kancelarią w rankingu europejskich liderów walki ze zmianami klimatycznymi sporządzonym przez Financial Times

Ranking ‘Europe’s Climate Leaders 2021’ premiuje firmy, które osiągnęły największą redukcję emisji CO2 w latach 2014-2019

Garrigues jest jedyną hiszpańską kancelarią, która znalazła się na liście Europe’s Climate Leaders 2021 - rankingu Financial Times i Statista - 300 europejskich firm, które wykazały się największą redukcją emisji w latach 2014-2019.

Ranking mierzy emisję gazów cieplarnianych w stosunku do przychodów firmy. W okresie, który był brany pod uwagę przy tworzeniu zestawienia, wskaźnik emisji kancelarii Garrigues z zakresu 2 zmniejszył się o 59,1%, podczas gdy przychody wzrosły o 14,7%. W roku 2020 kancelaria poszła jeszcze o krok dalej - od lipca tego roku 100% energii elektrycznej zużywanej w biurach Garrigues na terenie Unii Europejskiej ma świadectwo pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów strategicznych kancelarii Garrigues, a zobowiązania z zakresu ESG (od angielskiego skrótu oznaczającego środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny) są obecne we wszystkich działaniach firmy. Od roku 2004 kancelaria prowadzi coroczną kalkulację emisji gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol.

Miejsce w rankingu Financial Times nie jest pierwszym osiągnięciem kancelarii Garrigues w tej dziedzinie - w grudniu ubiegłego roku stowarzyszenie na rzecz klimatu Comunidad #PorElClima, skupiające urzędy administracji publicznej, przedsiębiorstwa i obywateli, doceniło starania kancelarii i umieściło jej inicjatywę Becoming Net Zero wśród 101 przykładów działań biznesu na rzecz klimatu (101 Ejemplos Empresariales de Acciones #PorElClima). Projekt kancelarii Garrigues był w tym zestawieniu jedynym przedstawicielem sektora prawniczego.

Plan Efektywności Ekologicznej - mapa drogowa

Projekt kancelarii Garrigues Becoming Net Zero promuje odpowiedzialną konsumpcję, bardziej zrównoważone przestrzenie oraz redukcję śladu węglowego, ujęte w mapie drogowej - Planie Efektywności Ekologicznej. Plan ten ma zastosowanie do całego łańcucha wartości, a jego najważniejsze elementy obejmują poprawę efektywności energetycznej, zakup energii elektrycznej z gwarancją pochodzenia ze źródeł odnawialnych, stosowanie wewnętrznej ceny emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie wpływu na środowisko.

Osiągnięcia te były możliwe dzięki działaniom podjętym na długo przedtem przez kancelarię Garrigues, która od dawna wykazuje zaangażowanie na rzecz środowiska. W 2002 roku firma dołączyła do United Nations Global Compact; Kodeks Etyczny kancelarii Garrigues zawiera zapisy dotyczące zaangażowania firmy na rzecz środowiska, realizacji Agendy 2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).