Kontakt

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Jeżeli wolisz skontaktować się z nami bezpośrednio, skorzystaj z następującego adresu e-mail: [email protected]

Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu kontaktowym jest J&A Garrigues, S.L.P. (Kancelaria Garrigues), która przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes w celu rozpatrywania pytań i wniosków składanych przy pomocy formularza. W zależności od złożonego zapytania lub wniosku istnieje możliwość, że będziemy musieli udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Garrigues, a dostęp do Państwa danych osobowych będą miały osoby świadczące usługi w ramach Kancelarii Garrigues. Przysługuje Państwu prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, jak również inne uprawnienia, o których mowa w informacji dodatkowej na temat prywatności

Kliknięcie przycisku "Wyślij" oznacza złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu polityki prywatności Kancelarii Garrigues.