POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia 2010 r. „O ochronie danych osobowych” (dalej, „LOPD") informujemy, że dane osobowe i informacje podane podczas wypełniania formularzy elektronicznych dostępnych na Portalu („Dane”) zostaną włączone do zbioru danych osobowych Kancelarii Garrigues. Dane przetwarzane są w celu realizacji złożonego wniosku. Podanie informacji w poszczególnych punktach formularzy jest dobrowolne, za wyjątkiem pół oznaczonych gwiazdką (*), których wypełnienie jest obowiązkowe. Kancelaria Garrigues zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków niekompletnych.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub złożony wniosek może wymagać przekazania przez Kancelarię Garrigues danych wnioskodawcy do innej spółki z Grupy Garrigues. Aktualny skład Grupy Garrigues znajduje się pod adresem: http://www.garrigues.com/doc/privados/organigrama.pdf. Spółki z Grypy Garrigues świadczą usługi w następującym obszarze: (i) doradztwo prawne i podatkowe; (ii) doradztwo biznesowe (iii) działalność badawcza, studia, szkolenia i upowszechnianie wiedzy związanej z obszarem zainteresowań zawodowych, akademickich i biznesowych; (iv) zarządzanie i (v) działalność charytatywna. Spółki z Grupy Garrigues znajdują się w Hiszpanii i za granicą, na terytorium Unii Europejskiej i poza nim, w krajach, które mogą oferować poziom zabezpieczeń nieporównywalny z istniejącymi w Hiszpanii.

3. INFORMACJE HANDLOWE

Niektóre formularze elektroniczne zawierają prośbę o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych dowolna drogą, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i równoważnych środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisem artykułu 21 LSSI.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Kancelaria Garrigues stosuje poziomy zabezpieczeń wymagane Dekretem Królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., zatwierdzającym Rozporządzenie wykonawcze do LOPD. Są one dostosowane do charakteru danych przetwarzanych w danym momencie. Niezależnie od powyższego, w środowisku, takim jak Internet, nie jest możliwe pełne zapewnienie bezpieczeństwa. Osoby trzecie mogą podejmować umyślne działania skierowane przeciwko bezpieczeństwu. Tym niemniej Kancelaria Garrigues podejmie wszelkie czynności zmierzające do zapobieżenia takim działaniom.

5. POLITYKA COOKIE

Zgodnie z postanowieniami artykułu 22.2 LSSI, Kancelaria Garrigues może używać narzędzi do zapisywania i odczytywania informacji ("cookies") tylko po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, wybierając odpowiednią opcję w oknie przeglądarki przy pierwszym wejściu na stronę Portalu. Mają zastosowanie także pozostałe zasady i warunki określone w Polityce Cookie Kancelarii Garrigues, z którymi powinien zapoznać się każdy użytkownik.

6. PRAWO DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, ANULOWANIA I SPRZECIWU

Użytkownik może korzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu na zasadach określonych przez prawo. W celu jego wykonania należy zwrócić się na piśmie do Działu Ochrony Danych i Polityki Prywatności Kancelarii Garrigues [Dpto. de Protección de Datos y Privacidad de Garrigues] calle Hermosilla, nº 3 - 28001 Madrid, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected], W obu przypadkach użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko oraz załączyć kopię dokumentu tożsamości.