Prawo Europejskie i Prawo Konkurencji

Dział Prawa Europejskiego i Prawa Konkurencji Kancelarii Garrigues dysponuje wysoko wyspecjalizowanymi zespołami prawników w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Nasi klienci reprezentują bardzo zróżnicowane sektory gospodarki: sektor wytwórczy, energetyka, dobra konsumpcyjne, lotnictwo, produkty farmaceutyczne i chemiczne czy telekomunikacja.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wszelkich obszarach prawa konkurencji i świadczymy usługi doradcze, zarówno o charakterze prewencyjnym jak i w przypadku wszczęcia postępowania przez organy ochrony krajowe lub wspólnotowe. Obsługa oferowana przez Kancelarię w zakresie Prawa Europejskiego i Prawa Konkurencji obejmuje również szeroką gamę zagadnień branżowych, handel międzynarodowy i instrumenty obrony handlu.

Kancelaria Garrigues oferowała specjalistyczną obsługę w dziedzinie prawa europejskiego jeszcze przed wejściem Hiszpanii do Unii Europejskiej. W 1985 roku otworzyliśmy biuro w Brukseli, które doradza i reprezentuje naszych klientów przed instytucjami i trybunałami unijnymi we wszelkich sprawach objętych przepisami prawa europejskiego, przede wszystkim w dziedzinie ochrony konkurencji, pomocy publicznej, fuzji, funduszy strukturalnych, rynku wewnętrznego, zamówień publicznych, handlu międzynarodowego czy europejskiego prawa podatkowego.

Biuro Kancelarii Garrigues w Brukseli cieszy się uznaniem na rynku usług prawnych z racji szerokiego doświadczenia w zakresie Prawa Europejskiego. Wśród naszych klientów znajdują się instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa z takich branż jak energetyka, dystrybucja leków, sport, telekomunikacja, produkty spożywcze, dystrybucja handlowa, produkcja filmowa czy transport. Doradzamy także organom administracji publicznej w różnych krajach we wszelkich kwestiach objętych prawem europejskim.