Postępowanie Sądowe i Arbitrażowe

Prawnicy z Działu Postępowania Sądowego i Arbitrażowego Kancelarii Garrigues są ekspertami w zakresie rozstrzygania sporów i zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, w postępowaniu arbitrażowym ad hoc oraz przed najważniejszymi sądami arbitrażowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oferujemy obsługę w praktycznie wszystkich sektorach i obszarach działalności, w których nasze wieloletnie doświadczenie ułatwia nam dostosowanie się do różnorodnych sytuacji.

Bronimy interesów naszych klientów starając się unikać procesów sądowych i arbitrażowych, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, zapewniać możliwie najlepsze rozwiązania.

Nasze osiągnięcia w tej dziedzinie przyniosły nam uznanie ze strony międzynarodowej branży prawniczej.