Publikacje

Podatki Polska Kommentarz 1-2017

Premie dla zarządu nie będą już kosztem podatkowym – istotny wzrost obciążeń podatkowych, ale i nowe możliwości legalnego zarządzania wynikiem podatkowym w najnowszych projektach zmian w ustawach o podatku CIT i PIT

07/19/2017
Komentarze

W ostatnich dniach opublikowany został projekt zmian w ustawach regulujących opodatkowanie dochodu (projekt z 6 lipca 2017). Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz implementacja (częściowa) tzw. Dyrektywy ATAD.

Przedstawiony projekt będzie prowadził do zwiększenia podstawy opodatkowania wykazywanej przez wielu podatników oraz dalszego skompilowania ich rozliczeń. Mniejszą część projektu stanowią regulacje korzystne dla podatników.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zawarte w projekcie:

  1. Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych
  2. Rozdzielenie źródeł dochodów
  3. Ograniczenie wydatków na usługi niematerialne oraz wynagrodzenia i ZFŚS
  4. Kolejne ograniczenia w niedostatecznej kapitalizacji
  5. Zmiany w przepisach dotyczących CFC
  6. Ułatwienia dla podatkowych grup kapitałowych
  7. Zwiększenie wartości środków trwałych zaliczanych jednorazowo w koszty uzyskania przychodów 

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook
Powiązane biura
Powiązane obszary praktyki