Publikacje

Komentarz Podatki Polska 3-2016

Podatek od sprzedaży detalicznej - potencjalna niezgodność z prawem UE

07/07/2016
Komentarze

Jak zapewne Państwo wiecie, 6 lipca 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (dalej „Ustawa”). Zgodnie z zapowiedziami osób zaangażowanych w prace, planowany dzień wejścia w życie Ustawy to 1 września 2016 r.

Na podstawie dokonanej analizy oraz bogatego doświadczenia specjalistów Garrigues z biur w Warszawie, Madrycie i Brukseli w zakresie podobnych spraw dotyczących pomocy publicznej (w tym w kwestiach odnoszących się do zgodności wprowadzanych podatków z prawem UE), mamy podstawy, aby twierdzić, iż Ustawa w obecnej formie mogłaby zostać uznana za niezgodną z unijnymi przepisami traktatowymi w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej.

Jak pokazują dotychczasowe decyzje Komisji Europejskiej oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w stosunku do podobnych uregulowań innych państw członkowskich, planowany podatek może być uznany za niedozwoloną pomoc publiczną.

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook
Powiązane biura
Powiązane obszary praktyki
Powiązani prawnicy