Informacje prasowe

Garrigues otrzymał pięć nominacji do Business Leadership Awards

The Lawyer nagradza Kancelarię Garrigues za innowacje technologiczne

09/29/2016

Na dorocznej ceremonii wręczenia nagród Business Leadership Awards, organizowanej przez wydawnictwo The Lawyer, Kancelaria Garrigues została nagrodzona w kategorii ‘Najlepsze wykorzystanie technologii na poziomie firmy’ (Best firm-wide use of technology). Garrigues znalazł się również w gronie finalistów w czterech innych kategoriach: ‘Najlepsza inicjatywa w dziedzinie ochrony środowiska’, (Best environmental initiative), ‘Innowacje w zarządzaniu wiedzą’ (Innovation Knowledge Management) oraz dwóch kategoriach ‘Grand Prix”: ‘Najlepsze innowacje w jakości usług’ (Best service quality innovation) i ‘Najbardziej innowacyjna firma posiadająca siedzibę poza Wielką Brytanią (Most innovative non UK-headquartered firm). Garrigues jest jedyną hiszpańską kancelarią i jedną z niewielu firm międzynarodowych, które otrzymały pięć nominacji do nagród.

Nagrody te mają na celu premiowanie wysokiej jakości i innowacyjności na międzynarodowym rynku usług prawniczych. Kryteriami oceny są pozycja na rynku oraz sposób zarządzania firmą i personelem w obszarach związanych z zarządzaniem i rozwojem organizacji. Nagrody przyznawane są w pięciu obszarach: rynek i klienci, aspekty operacyjne, zespół i talent, zarządzanie i wyniki oraz technologia i wiedza. Dodatkowo istnieje szósty obszar, nazwany ‘Grand Prix’, w którym brane są pod uwagę wszystkie kryteria łącznie. 
 
«Nasza silna pozycja międzynarodowa wynika w dużym stopniu z naszej innowacyjności. Ważne jest nie tylko dysponowanie najlepszą wiedzą prawniczą, ale także posiadanie umiejętności wyboru nowych technologii, ukierunkowanie ich na klienta i podnoszenie jakości świadczonych mu usług, oraz na dzielenie się tworzoną wiedzą» - wyjaśnia Fernando Vives.
 
W kategorii ‘Najlepsze wykorzystanie technologii na poziomie firmy’, w której Garrigues został laureatem, The Lawyer pozytywnie ocenił wdrożone przez Kancelarię rozwiązania, polegające na stworzeniu aplikacji korzystających z Big Data, które pozwalają na szybsze i dokładniejsze wyszukiwanie dokumentów w zbiorach archiwalnych. Wdrożenie tego typu technologii przekłada się na podniesienie wydajności pracy oraz skrócenie czasu przygotowania odpowiedzi na przedstawiane przez klientów kwestie. 
 
Garrigues został również finalistą w czterech innych kategoriach. W kategorii ‘Najlepsza inicjatywa w dziedzinie ochrony środowiska’, z obszaru aspektów operacyjnych, Kancelaria była nominowana za projekt ‘GoGreen Garrigues’, mający na celu zachęcenie prawników pracujących w Kancelarii do angażowania się w ochronę środowiska. Garrigues udostępnia swoim pracownikom elektroniczną publikację oraz specjalny portal w Intranecie, których celem jest informowanie, edukacja i uświadamianie w dziedzinie odpowiedzialnej konsumpcji energii i zasobów naturalnych. 
 
W kategorii ‘Technologia i wiedza’, w której oceniane są innowacje w zarządzaniu wiedzą, Garrigues uzyskał nominację za wdrożenie systemu „Collaborate”, jednego z najbardziej skutecznych narzędzi współpracy. W Kancelarii jest ono stosowane do usprawniania kontaktu z klientami, oraz na użytek wewnętrzny do współpracy między biurami i działami, jak również do prowadzenia szkoleń.
 
W kategoriach ‘Grand Prix’ Kancelaria otrzymała dwie nominacje. W kategorii oceniającej jakość świadczonych usług The Lawyer docenił stworzone przez Garrigues rozwiązania wynikające z nałożonego na spółki giełdowe obowiązku wypełniania regulacji Państwowej Komisji Papierów Wartościowych, określającej zasady wynagradzania członków zarządu.
 
Kancelaria Garrigues została również uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych międzynarodowych firm prawniczych mających siedzibę poza Wielką Brytanią. W tej kategorii The Lawyer docenił poziom wiedzy prawniczej, stały wzrost poziomu świadczonych usług, działania podejmowane na rzecz rozwoju talentu, czego efektem są czołowe pozycje w rankingach najlepszych miejsc pracy, oraz postęp w innych dziedzinach, takich jak społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook