Publikacje

Garrigues Polska 2-2014

11/17/2014
Newslettery

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Odpowiedzialność za wady według wzorów FIDIC

SPORY SĄDOWE

Termin przedawnienia roszczeń zabezpieczonych tytułami egzekucyjnymi w postaci aktów notarialnych

PRAWO PODATKOWE

Elektroniczne deklaracje podatkowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook
Powiązane biura