Publikacje

Garrigues Polska 1-2014

08/13/2014
Newslettery

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany

PRAWO KORPORACYJNE

Ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

SPORY SĄDOWE

Orzeczenia sądowe z państw członkowskich UE wykonalne w Polsce bez nadania klauzuli wykonalności

PRAWO PODATKOWE

Ministerstwo Finansów podejmuje kolejne wysiłki w celu zwiększenia skuteczności kontroli cen transferowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowe dyrektywy unijne - duże zmiany w zamówieniach publicznych

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook
Powiązane biura