Publikacje

Alert Polska – Prawo bankowe 1-2013

12/19/2013
Komentarze

Zmiana interpretacji co do terminu raportowania transakcji zawartych po wejściu w życie EMIR

Transakcje pochodne zawarte w dniu 16 sierpnia 2012 r. lub po tej dacie, a nie rozliczone do dnia 12 lutego 2014 r. będą musiały zostać zaraportowane do Repozytorium Transakcji w dniu 12 lutego 2014 r. według stanu na dzień 11 lutego 2014 r

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji z dnia 19 grudnia 2012 nr 1247/2012 transakcje pochodne:

  • Zawarte przed 16 sierpnia 2012 r. i -nierozliczone do dnia wejścia w życie obowiązku raportowania (12 luty 2014r.) powinny być zaraportowane w terminie 90 dni od tej daty;
  • Zawarte przed 16 sierpnia 2012 r. i nierozliczone na ten dzień, oraz
  • Zawarte w dniu 16 sierpnia lub po tej dacie, ale rozliczone przed dniem wejścia w życie obowiązku raportowania – powinny być zaraportowane w terminie 3 lat od daty wejścia w życie obowiązku raportowania
  • W przypadku transakcji zawartych w lub po dniu 16 sierpnia 2012 r. i nie rozliczonych na dzień 12 lutego 2014 r. (nieobjętych powyższymi zapisami) powszechnie przyjmowano termin 90 dniowy na wypełnienie obowiązku raportowego
  • Według najnowszych informacji ESMA uznała, że Rozporządzenie nie przewiduje żadnych opóźnień w obowiązku zaraportowania transakcji zawartych w, lub po dniu wejścia w życie EMIR i nierozliczonych na dzień wejścia w życie obowiązku raportowania, i w konsekwencji przyjmuje, że należy zaraportować istniejące portfele takich transakcji już w dniu wejścia w życie obowiązku, według stanu na dzień poprzedzający
  • Ponieważ na chwilę obecną nie ma pewności czy Repozytoria Transakcji będą mogły przyjmować raporty nie zawierające numeru LEI kontrahenta, może się okazać że wypełnienie nowych obowiązków nie będzie możliwe nawet w stosunku do posiadających te numery instytucji, w przypadku gdy ich kontrahenci do 12 lutego 2014 r. nie otrzymają takiego numeru

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook
Powiązane obszary praktyki