Startups & Open Innovation

03-15-2019
Jego celem jest wzmocnienie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności startupów. P.S.A. jako forma prosta w założeniu, prowadzeniu oraz rozwiązaniu jest skierowana szczególnie do małych firm technologicznych pragnących swobody i elastyczności w prowadzeniu działalności. Założenie oraz prowadzenie P.S.A. ma być prostsze, szybsze i tańsze od innych spółek kapitałowych.