Commentaries

02-15-2021
Przepisy ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 zobowiązują podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do przygotowania i publicznego ogłoszenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.
11-12-2020
On October 30, the change within the management of the Sepblac was formalized. The previous head, who held said office since 2013, Juan Manuel Vega, has been replaced by the former deputy director of the Bank of Spain’s General Directorate of Supervision, Pedro Comín. On the occasion of this management change within the ‘Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales’ (the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering) (“Sepblac”), we hereby review the nature and functions of Sepblac.
12-23-2020
Prezydent podpisał tarczę finansową PFR mającą wspomóc przedsiębiorców najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii SARS-CoV-2. Nabór wniosków elektronicznych planowany jest na drugą połowę stycznia 2021. Wysokość planowanej pomocy szacuje się na 40 mld zł.
09-24-2020
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian (projekt z dnia 15 września 2020) w ustawach o podatkach dochodowych. Projekt, w szczególności rozszerza krąg podatników o spółki komandytowe, czy zwiększa zakres obowiązków nałożonych na tzw. spółki nieruchomościowe. Nowością jest również, nałożony na większych podatników, obowiązek podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji ich strategii podatkowej.
03-27-2020
26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Tarcza Antykryzysowa” lub „Ustawa”), który w nadzwyczajnym trybie jest przeprowadzany przez niezbędny proces legislacyjny. Ponieważ zgodnie z art. 92 Ustawy wchodzi ona w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu, z szeregiem wyjątków, w tym przewidujących wsteczny skutek niektórych regulacji, wydaje się niezbędne aby już teraz zapoznać się z najważniejszymi rozwiązaniami przewidzianymi w Tarczy Antykryzysowej.
03-27-2020
Polski rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy zawierający szereg rozwiązań legislacyjnych, które w zamierzeniu mają uzupełnić i rozszerzyć zapisy obowiązującej „tarczy antykryzysowej” w reakcji na pandemię COVID-19 („Ustawa”). W obecnym brzmieniu projekt przewiduje wejście w życie następnego dnia po publikacji. Oczekujemy, że Ustawa zostanie szybko uchwalona.

Pages