Alerts

04-20-2020
Sejm przyjął zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tzw. „Tarcza Antykryzysowa 2.0” została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie. Jakie zmiany w zakresie prawa pracy czekają przedsiębiorców?
04-09-2020
The Ministry of Communications and Transportation (SCT) has published in the Federal Official Gazette (DOF) a ruling specifying the essential activities competence of the STC. This is in connection with the ruling published by the Ministry of Health on March 31 in the DOF, by means of which extraordinary actions to address the heath emergency deriving from y COVID-19 were declared and non-essential activities were suspended. 
04-03-2020
Obecna sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemicznym i poważnymi ograniczeniami działania podmiotów gospodarczych spowodowała nie tylko gwałtowny spadek obrotów firm, ale również trudności w realizacji obowiązków podatkowych czy wynikających z umów handlowych. W natłoku narastających negatywnych skutków pandemii oczywistym jest odsunięcie przez przedsiębiorców innych ustawowych obowiązków na dalszy plan.
03-27-2020
Przy opracowaniu projektu Tarczy Antykryzysowej rząd wziął pod uwage również trudną sytuację cudzoziemców przebywających na terenie Polski w czasie pandemii i część nowych przepisow ma na celu ułatwienie życia tym z nich, którzy czekają na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt w Polsce lub nie mogą wrócić do swojego kraju.
03-20-2020
USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”), wprowadziła do polskiego porządku prawnego środki i regulacje o charakterze nadzwyczajnym, których wspólnym celem jest określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem, w tym zasad i trybu podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

Pages