O Firmie

W ramach działań na rzecz rozwoju Odpowiedzialności Społecznej Prawników, w które Kancelaria jest zaangażowana, powstał odrębny program dotyczący usług pro bono. Program ten określa zasady przyjmowania i wykonywania zleceń, a jego celem jest ułatwienie prawnikom zatrudnionym w firmie świadczenia bezpłatnych usług na rzecz organizacji non-profit, prowadzących działalność dobroczynną, pomocową, kulturalną i edukacyjną, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Za właściwą organizację usług pro bono odpowiedzialna jest Komisja ds. usług Pro Bono, w której są reprezentowani zarówno partnerzy jak i pozostali pracownicy Kancelarii. Komisja ta dokonuje selekcji projektów pro bono i przydziela każdemu z nich zespół odpowiedzialny za jego obsługę. Udział w programie pro bono jest całkowicie dobrowolny, jednakże firma w szczególny sposób ceni i wspiera jego uczestników.

Do zadań Komisji należy również zapewnienie zgodności wykonywanych usług z celami programu oraz ukierunkowanie zaangażowania społecznego uczestniczących w nim pracowników.