Eliza Głuszko

Experience:

Eliza specjalizuje się w prawie procesowym. Świadczy również usługi doradztwa na rzecz klientów polskich i zagranicznych w zakresie prawa handlowego, prawa pracy, własności intelektualnej i prawa upadłościowego. 

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Academic background:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2007