O Firmie

Kancelaria Prawna Garrigues prowadzi działalność jako spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerzy spółki są wybierani przez Zgromadzenie Wspólników z grona najbardziej doświadczonych prawników Kancelarii.

Struktura organizacyjna i organy Spółki

Co cztery lata Zgromadzenie Wspólników wybiera ze swego grona jednoosobowy zarząd, któremu przewodzi Partner Zarządzający. Funkcję tę pełni obecnie Fernando Vives.
Co najmniej raz do roku Partner Zarządzający składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zgromadzeniu Wspólników. W wykonywaniu jego obowiązków wspierają go organy konsultacyjne określone w umowie spółki: senior partner, Rada Partnerów i Komisja ds. Praktyki Zawodowej, odpowiednio do zakresu ich kompetencji.
Stanowisko senior partner w Kancelarii Prawnej Garrigues sprawuje obecnie Ricardo Gómez-Barreda, który jest również przewodniczącym Rady Partnerów. Zarówno Partner Zarządzający jak i senior partner są pełnoprawnymi członkami Rady.