O Firmie

Raport za rok obrotowy 2015 jest dziesiątym opublikowanym przez Garrigues. Dostarcza wszelkich szczegółowych danych firmy dotyczących jej wkładu w gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne w zakresie jej działalności w dziedzinie doradztwa prawnego oraz podatkowego. Wszystko to wskazuje na ponowne zaangażowanie Garrigues w kwestie związane z zasadami dobrego zarządzania oraz społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw w jej codziennej pracy.

Zobacz Raport Zintegrowany 2015 Garrigues