Prawo Pracy

Prawo pracy jest obecnie kluczowym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ze względu na niesłychanie dynamiczne i złożone warunki, w których działają globalne firmy, których interesy wykraczają poza granice danego kraju. Garrigues, jako firma o wymiarze międzynarodowym, za pośrednictwem swojej sieci biur funkcjonujących w dwunastu krajach, zapewnia swoim klientom wsparcie bez względu na to, gdzie prowadzą lub planują prowadzić działalność.

Prawnicy z Działu Prawa Pracy Kancelarii Garrigues oferują klientom tradycyjną obsługę prawną najwyższej jakości, w oparciu o głębokie zrozumienie specyficznych uwarunkowań danego rodzaju działalności. Cecha ta, wraz z międzynarodowym zasięgiem Kancelarii oraz innowacyjnym podejściem, decyduje o naszej zdolności do zaproponowania strategicznych rozwiązań o wysokiej wartości dodanej i przyczynienia się do sukcesu naszych klientów w międzynarodowym, coraz bardziej wymagającym otoczeniu biznesowym.

Dział Prawa Pracy Kancelarii Garrigues stale się rozwija. Dysponujemy wielojęzycznym zespołem wysoko wyspecjalizowanych prawników, posiadających doświadczenie w poszczególnych obszarach prawa pracy, w różnych jurysdykcjach i sektorach działalności. Na podkreślenie zasługuje uznane doświadczenie naszego zespołu, między innymi w zakresie postępowania przed sądami pracy, działań na rzecz elastyczności wewnętrznej w zakładach pracy (wprowadzanie istotnych zmian dotyczących warunków zatrudnienia lub miejsca pracy), reorganizacji struktury zatrudnienia, rokowań zbiorowych, kadr kierowniczych wyższego szczebla, procesów decentralizacji produkcji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, oddelegowywania pracowników za granicę, audytów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zapobiegania zagrożeniom w pracy.

W ramach strategicznego doradztwa w sprawach pracowniczych, Dział Prawa Pracy Kancelarii Garrigues informuje swoich klientów na bieżąco o najnowszych regulacjach prawnych i orzecznictwie w najważniejszych krajach, w których posiadamy oddziały.