Fuzje i Przejęcia

Za pośrednictwem Działu Fuzji i Przejęć, Kancelaria Garrigues oferuje usługi prawników zatrudnionych we wszystkich jej biurach i krajach, w których jest obecna. Tworzą oni zespół doświadczonych ekspertów, których nazwiska są wymieniane w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. Nasi prawnicy są doświadczonymi specjalistami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia operacji przejęć, fuzji i podziału spółek, zarówno w ramach tej samej grupy kapitałowej jak i pomiędzy niezależnymi podmiotami. W powyższych operacjach występujemy jako doradcy po stronie sprzedającego/przejmowanego, kupującego/przejmującego spółki, której dotyczy dana operacja lub jej dyrekcji, co pozwala nam na jednoczesne zrozumienie potrzeb klienta i jego kontrahentów i zaproponowanie szerokiej gamy alternatywnych, nowatorskich rozwiązań w procesach negocjacyjnych.
 
Obok wiedzy i udokumentowanego doświadczenia we wszystkich obszarach i branżach działalności, naszym atutem jest umiejętność przewidywania najważniejszych konsekwencji prawnych transakcji dla działalności biznesowej klienta.
 
W Hiszpanii uczestniczymy w największych i najbardziej złożonych transakcjach tego typu od ponad siedemdziesięciu lat, a w pozostałych krajach praktycznie od momentu otwarcia w nich biur Kancelarii Garrigues. Oprócz rozwiązywania konkretnych zagadnień natury prawnej (z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa konkurencji itp.), jesteśmy również przygotowani do koordynowania i skutecznego przeprowadzenia międzynarodowych transakcji podlegających wielu jurysdykcjom. Korzystamy przy tym ze wsparcia naszych biur za granicą, o ile istnieje taka możliwość, lub ze współpracy innych lokalnych biur prawniczych gwarantujących najwyższą jakość i rzetelność usług.
 
Współpracujemy w procesach przejęcia, fuzji i podziału wszelkiego rodzaju spółek, przedsiębiorstw, wartości majątkowych i zakładów produkcyjnych, z przedsiębiorstwami sektora prywatnego i publicznego, przemysłem, inwestorami finansowymi, organizacjami zarządzającymi kapitałem podwyższonego ryzyka lub dyrekcją tych podmiotów. Uczestniczymy również w sposób bezpośredni w negocjacjach dwustronnych lub wielostronnych, np. w procesach konkurencyjnych, w których, jako doradca inicjatora, oferujemy wsparcie we wszelkich aspektach prawnych i proceduralnych w celu zagwarantowania właściwego przebiegu postępowania.
 
Naszym atutem jest ponadto całkowite zaangażowanie w realizację celów klienta, w duchu pełnego poszanowania przepisów i dobrych praktyk obowiązujących na danym rynku. W drodze do osiągnięcia powyższych celów, staramy się zapewnić optymalną alokację zasobów i uczestniczymy aktywnie w procesie przygotowania, oceny i realizacji danej transakcji.