Zespół ds. Indii

Kancelaria Garrigues od wielu lat wspiera swoich klientów na początkowym etapie inwestycji na rynku indyjskim. Ze względu na głęboką znajomość specyfiki tego rynku zapewniamy najtrafniejsze doradztwo dla firm zainteresowanych rozpoczęciem działalności w tym kraju, którym towarzyszymy w ich pierwszych krokach w Indiach, sugerując praktyczne i innowacyjne rozwiązania.

Oprócz praktycznego doświadczenia na indyjskim rynku, jesteśmy zaangażowani w upowszechnianie jego specyfiki  – uczestniczymy regularnie w seminariach i prezentacjach poświęconych tym zagadnieniom, we współpracy z organizacjami pracodawców, środowiskami uniwersyteckimi i instytucjami kulturalnymi. Bierzemy również udział w licznych misjach gospodarczych hiszpańskich przedsiębiorców do Indii.

W połowie roku 2009, Kancelaria Garrigues została powołana do Zarządu Fundacji Rady Hiszpańsko-Indyjskiej (Fundación Consejo España-India), obok innych wiodących firm hiszpańskich, m.in. Acciona, BBVA, Bank Santander i Indra. Fundacja powstała w styczniu 2009 roku, pod patronatem prestiżowych instytucji publicznych i prywatnych, w tym hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Fundacji jest rozwój stosunków dwustronnych pomiędzy Hiszpanią a Indiami we wszystkich dziedzinach życia, m.in. badań naukowych, kultury, szkolnictwa wyższego i ochrony środowiska, a także wzmocnienie stosunków gospodarczych, handlowych i biznesowych i podniesienie poziomu wzajemnego zrozumienia pomiędzy obydwoma krajami.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie w realizację powyższych zamierzeń umożliwiły nam utworzenie wyspecjalizowanego zespołu doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na indyjskim rynku. Członkowie tego zespołu prowadzą praktykę w biurach Kancelarii, w związku z czym są dostępni praktycznie na terenie całego kraju.

Pomimo, iż indyjskie ustawodawstwo nie zezwala obecnie zagranicznym firmom na otwieranie biur w Indiach i świadczenie usług doradczych w zakresie prawa indyjskiego, zespół ds. Indii Kancelarii Garrigues utrzymuje bliskie kontakty z najbardziej renomowanymi firmami prawniczymi w tym kraju, starannie dobranymi według obszaru specjalizacji, co pozwala nam na zagwarantowanie klientom najwyższego poziomu jakości usług.

Na chwilę obecną, żadna inna kancelaria prawna na Półwyspie Iberyjskim nie dorównuje nam pod względem doświadczenia i znajomości indyjskiego rynku.

Contacts

Spoken languages: