Szanghaj

Począwszy od roku 1992 Garrigues udziela wsparcia swoim klientom w transakcjach na rynku chińskim. W 2005 roku, jako pierwsza hiszpańska kancelaria prawna uzyskaliśmy zezwolenie chińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na otwarcie biura w Szanghaju.

Wieloletnie doświadczenie na chińskim rynku usług prawnych pozwala nam na spełnienie wymagań klientów, którym zapewniamy stałą obsługę najwyższej jakości i innowacyjne rozwiązania merytoryczne.

Ponadto, Kancelaria uczestniczy aktywnie w życiu chińskich środowisk prawniczych i naukowych, zarówno za pośrednictwem Fundacji Garrigues jak i w ramach porozumień o współpracy podpisanych z najbardziej prestiżowymi uczelniami i stowarzyszeniami , m.in. China Law Society i All China Lawyers Association.

Nasz zespół w Szanghaju oferuje usługi kompleksowego doradztwa dla podmiotów realizujących inwestycje w Chinach, we wszystkich obszarach specjalizacji. Ponadto, zapewniamy naszym chińskim klientom, inwestującym w regionach, w których Kancelaria Garrigues prowadzi działalność, specjalistyczne usługi międzynarodowej sieci naszych biur i najwyższej klasy specjalistów.

Długoletnia obecność i zaangażowanie naszej Kancelarii w problematykę Ameryki Łacińskiej decydują również o tym, że południowo i środkowoamerykańskie firmy inwestujące w Chinach bardzo często zgłaszają się do nas po poradę. Nasz wielodyscyplinarny zespół chińsko-hiszpański służy również wsparciem chińskim przedsiębiorstwom państwowym i prywatnym, inwestującym w Europie i w Ameryce Łacińskiej.

Wśród klientów biura Kancelarii Garrigues w Szanghaju znajduje się wiele dużych przedsiębiorstw, działających w bardzo różnorodnych gałęziach gospodarki, m.in.:

·  Nieruchomości

·  Przemysł motoryzacyjny

·  Bankowość i usługi finansowe

·  Produkty chemiczne

·  Produkty farmaceutyczne

·  Energie odnawialne

·  Handel detaliczny

·  Turystyka

·  Przemysł wytwórczy (włókienniczy, meblarski, obuwniczy), itp.