Lizbona

Kancelaria Garrigues działa w Portugalii od 2005 roku, za pośrednictwem biur w Lizbonie i Oporto. Nasza wiedza techniczna i etyka zawodowa, wynik ponad 70-letniej tradycji, oraz silny zespół doświadczonych i powszechnie uznanych prawników portugalskich – to podstawowe atuty naszej struktury w tym kraju, o zdecydowanie międzynarodowej orientacji, która w pełni utożsamia się z wartościami kancelarii Garrigues. Od momentu wejścia na portugalski rynek doradztwa prawnego, Garrigues nieustannie rozwija się i uzyskuje coraz lepsze wyniki.

Kancelaria Garrigues odgrywa znaczącą rolę na rynku portugalskim. Jako jedna z wiodących firm prawniczych w kraju, uczestniczy w najważniejszych transakcjach zawieranych na lokalnym rynku, a nasi prawnicy służy poradą w szczególnie złożonych sytuacjach, wykazując się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, a także zmysłem praktycznym i innowacyjnym podejściem.

Biuro Garrigues w Lizbonie oferuje zarówno firmom portugalskim jak i międzynarodowym grupom kapitałowym i osobom fizycznym, usługi stałego lub jednorazowego doradztwa prawnego we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

·  Kapitał ludzki

·  Postępowanie sądowe i arbitrażowe

·  Umowy handlowe

·  Prawo administracyjne

·  Prawo ochrony środowiska

·  Prawo finansowe i bankowe

·  Prawo europejskie i prawo konkurencji

·  Przepisy regulujące zagadnienia sportu i rekreacji

·  Prawo podatkowe

·  Prawo nieruchomości

·  Prawo ubezpieczeniowe

·  Prawo spółek

·  Prawo pracy

·  Prawo energetyczne

·  Fuzje i przejęcia

·  Rynki kapitałowe

·  Prawo urbanistyczne i zagospodarowanie przestrzenne

·  Własność przemysłowa i intelektualna

·  Restrukturyzacja przedsiębiorstw i postępowanie upadłościowe

Contacts

Lizbona
Av. da República, 25, 1º
1050-186 Lisboa (Portugal)
Phone:
+351 213 821 200
Fax:
+351 213 821 290

Location

Spoken languages:

English, Spanish and Portuguese

38.737493000000-9.145503000000